top of page

派利是的傳統習俗源遠流長,利是寓意吉祥如意。企業可以在傳統習俗氣氛下訂製品味設計的利是封,送予客人恭祝新年新展望,更可作軟性宣傳之用。

Red Packet 利是封

A2 

IMG_6456
IMG_6454
R2
IMG_6455
R4
R5
R8
R15
R3
R7
R6
R1
R14
IMG_6768
R13
R21
R20
R16
R10
R9
R11
R19
R12
R17
IMG_6769
IMG_6774
IMG_6776
IMG_6771
IMG_6770
R18
bottom of page